Ontwikkelingsplanologie Boomgaard Elderveld

Deelname in project: 
Periode: 
4 September, 2012 - 30 January, 2013
Data presentaties: 
6 November, 2012
22 January, 2013
Aantal studenten: 
5
Studenten contact: 
Robin Schatsbergen
Docent: 

De Laagstamboomgaard bij Elderveld Noord is aan het einde van haar levenscyclus en er is een neiuwe invulling nodig voor dit gebied. Op dit moment beheert Stichting Buitenbeheer het terrein, maar in september zal de Stichting dit terrein verlaten. De gemeente Arnhem is eigenaar. De stichting Boomgaard Elderveld in oprichting wil dit beheer onder bepaalde voorwaarden overnemen en wil een aantal groene elementen (hoogstamboomgaard, wijngaard,eetbaar groen, etc) op dit terrein vestigen in gemeenschappelijk beheer met de bewoners en geïnteresseerden/donateurs uit de buurt. Daarvoor zil zij een brede gebiedsvisie opstellen  voor de hele binnendijkse groene zone waarin de boomgaard ligt..
Probleemstelling
Is een nieuwe invulling van de oude laagstamboomgaard mogelijk en op welke wijze?
Hoe kan de ontwikkeling en het beheer maatschappelijk gedragen worden?
Beoogd resultaat
Strategisch advies met stappenplan en velkkenplan voor gebiedsontwikkelingen en realisatie.
Planning
Voorbespreking met docenten 30 augustus bij de Steenen Camer.
Start met veldbezoek door studenten 11 september 13.30-1700
Twee bijeenkomsten met betrokkenen (data volgen nog)
Tussenpresentatie 6 nov. 2012 (op locatie)
Eindpresentatie 22 januari 2012 (in hogeschool Van Hall Larenstein Velp) en 1 februari bij de Matchbijeenkomst