Daan van der Linde

Instelling: 
Hogeschool Van Hall Larenstein
E-mailadres: 
daan.vanderlinde@wur.nl
Telefoon: 
0263695723

Coördinator Ontwikkelingsplanologie