Landschapsontwikkelingsplan/Geïntegreerd Landschapsplan Deeltijd

Deelname in project: 
Periode: 
8 January, 2013 - 21 June, 2013
Data presentaties: 
5 April, 2013
21 June, 2013
Aantal studenten: 
14
Studenten contact: 
student X
Docent: 

Het Landschapsontwikkelingsplan/Geïntegreerd Landschapsplan gaat in op de opzet en aansturing van landschapsontwikkeling met belanghebbende partijen waaronder burgers en met behulp van Geo-informatie.
Vereniging Natuurmonumenten heeft samen met Staatsbosbeheer en andere partijen een visie/ambitie opgesteld voor de uiterwaarden en omliggende gebieden van Westervoort tot Doesburg.
Hoe kunnen belanghebbenden en betrokkenen een rol krijgen in de invulling van de visie naar een realisatie?
Hoe kan de visie nog meer worden onderbouwd en breed gedragen worden?
Gemeente Rheden heeft reeds een Landschapsontwikkelingsplan.
Gemeente Zevenaar heeft in pas de structuurvisie afgerond. Daaronder valt ook Rhederlaag.
Daarnaast hebben studenten van LOP-voltijd tot half april gewerkt aan een geïntegreerd Landschapsplan voor Zevenaar en aan een evaluatie van het LOP Rheden.
De vraag is of het Rhederlaag gebied wellicht zo kan worden ontwikkeld dat zowel Gemeente Zevenaar als Gemeente Rheden hier meer baat bij heeft. Welke partijen zijn betrokken. Wie zijn potentiele gebruikers? Wat moet er gebeuren om dit gebied aantrekkelijk duurzaam te laten doorontwikkelen?
De groep studenten Geïntegreerd Landschapsplan Deeltijd hebben na verloop van tijd hun aandacht gericht op De Koppenwaard, een gebied dat door Natuurmonumenten is aangekocht.
Zij delen hun visie en ervaringen op 21 juni tijdens een tweetal workshops met deelnemers van de Open Dag Professioneel Project- en Procesmanagement in de groene leefomgeving samen met Lubbert Hakvoort. De workshop start om 14.30 en om 15.15 uur.
Deelname is  gratis, na aanmelden via infotc@wur.nl o.v.v. "open dag" .