Cultuurhistorische Landschapselementen (LOP) 2012

Periode: 
12 January, 2012 - 1 June, 2012
Data presentaties: 
31 May, 2012
23 June, 2012
Aantal studenten: 
4
Studenten contact: 
Birgit Schmähling
Docent: 

Het maken van een selectie te herstellen cultuurhistorische landschapselementen op basis van eerder uitgevoerd inventaristatieonderzoek en verwachtingen t.a.v. gebruikerswaardering.
Selectiecriteria zijn: kenmerkendheid (karakteristiek voor het landschap), Zichtbaarheid (i.v.m. voorbeeldfunctie), Bedreigd (elementen die dreigen te verdwijnen), mogelijke clustering (versterking van onderhoud door clustering).
Participatief beheer zal in een vervolg verder onderzocht kunnen worden.