Cultuurhistorie excursie Velperwaard, vanaf Gemaal De Volharding

Datum: 
23 June, 2012

VELP - Deskundige gidsen geven zaterdag 23 juni tijdens een wandeling uitleg over objecten die op een lijst voor mogelijke herstelwerkzaamheden staan. Iedereen kan meewandelen.
 
Deze excursie staat in het teken van Groene cultuurhistorie en voert langs een aantal opvallende cultuurhistorische landschapselementen die in de Velperwaard aanwezig zijn.
De gemeente Rheden kent een rijke en bewogen geschiedenis en die is in haar landschap nog altijd goed af te lezen. Deze elementen vormen de bouwstenen en structuur van ons landschap.
Naast beeldbepalend zijn ze ook voor de biodiversiteit en ecosystemen van groot belang. De cultuurhistorische landschapselementen als hagen, heggen, bomen en stuwen wil de gemeente behouden én onderhouden. Verschillende objecten en elementen staan op de lijst voor mogelijke herstelwerkzaamheden. Een van de elementen is een Kazemat van de IJssellinie.
Door deelname aan deze wandeling kan iedere geïnteresseerde op een ontspannen wijze kennis nemen van het verrassende landschap van de Velperwaard en het belang van een duurzaam beheer.
 
 
De excursie op 23 juni a.s. is georganiseerd door de gemeente Rheden, BAAC, IVN- Oost Veluwezoom, Oudheidkundige Kring en studenten van de Hogeschool Larenstein.
Deelname is gratis. Aanmelden: via d.witte@rheden.nl. Start: 11.00 uur bij het gemaal De Volharding. De excursie duurt tussen de 1,5 en 2 uur.
Nader info over de ijssellinie is te vinden op: http://www.ontdekdeijssellinie.nl/joomla/index.php/wat-is-er-te-zien/kaart-van-ijssellinie