Minor Stedelijke Beplantingen, Monitoring Tuin van Sjef

Deelname in project: 
Periode: 
1 October, 2013 - 15 October, 2013
Aantal studenten: 
21

Studenten gaan op 09 oktober de Tuin van Sjef inventariseren met behulp van de door Sjef gemaakte plantenlijst en een plattegrond van de tuin (aangemaakt vanuit GIS).
Bedoeling is om alle herkenbare planten op de kaart te zetten.
Deze kaart zal digitaal worden opgenomen in het GIS systeem bij VHL voor latere analyse.
Inhoudelijk deskundige begeleiders bij de inventarisatie zijn André Hertog (VHL) en Sjef van der Molen (opdrachtgever).
In een volgende jaar zal deze inventarisatie herhaald worden in het kader van een monitoring van de tuin.
Betrokken docenten vanuit VHL zijn Jan van Merrienboer, André Hertog, Harriet Berns en Jack Martin. Vanuit Groenhorst is dat Elbert Roordink
 
Voor nader info: Ronald Boertje (VHL), email: ronald.boertje@wur.nl