Major Natuur- en Landschapstechniek deelprojecten Ambitie Rivierklimaatpark

Deelname in project: 
Periode: 
1 October, 2013 - 1 February, 2014
Data presentaties: 
17 December, 2013
20 January, 2014
Aantal studenten: 
3
Studenten contact: 
Laurens Nuijten
Docent: 

Opdrachtgever is Mijn Groene Vallei, Ronald Boertje met kennisinbreng van Natuurmonumenten, provincie, Gemeenten en Waterschap.
Studenten zullen de volgende activiteiten uitvoeren:
- analyseren het vraagstuk rondom de ambitie van het Rivierklimaatpark IJsselpoort
- kort en bondig formuleren van probleemstellingen en doelstellingen
- het ontwikkelen van ruimtelijke oplossingen met evt. alternatieven
- het maken van een eigen gefundeerde keuze
- het ontwikkelen van voortsellen voor integrale inrichtingoplossingen
- het doelgericht rapporteren van het onderzoek en de oplossingen
- het doelgericht visualisren van de voorstellen in posters