Onderzoek Landgoedbiotoop

Thema: 
Groene omgeving
Datum: 
10-02-12/16-06-2012
Contactpersoon: 
Daan van der Linde
E-mailadres: 
daan.vanderlinde@wur.nl

Omschrijving

De deeltijdopleiding major Natuur- en Landschapstechniek van Bos en Natuurbeheer in Van Hall Larenstein heeft in het 2e semester de module Landschapsontwikkelingsplan (15 credits).
Studenten die deelnemen in deze module zijn ingedeeld in drie thema's, waarvan het thema landgoedbiotoop er een is.
Tussentijdse presentaties vinden plaats via posters tijdens het symposium Buitenplaatsen in bedrijf op 31 mei 2012. Een van de deelstudies is gericht op Biljoen en Beekhuizen, een tweede op Rhederoord, een derde op Middachten en een vierde op Hof te Dieren.

De eindoplevering van resultaten van studenten is voorzien rond 15 juni.

Onderwijsmodules binnen dit project

Landgoedbiotoop (LOP) 2012

Locatie

Biljoen
Netherlands
51° 59' 47.0256" N, 5° 59' 42.3672" E
Instellingen
Instelling 1 (penvoerder): 
Instelling 2: 
BijlageGrootte
Landgoedbiotoop_Biljoen.jpg207.62 KB