IVN Voorjaarswandeling rond Kasteel Biljoen

Datum: 
7 May, 2012

Biljoen en Overhagen aan de oostkant van Velp zijn sinds enkele jaren in bezit van Geldersch Landschap. Een belangrijk deel van de parkaanleg is rond 1820 ontworpen door Zocher jr met de bedoeling hier een Gelders droomlandschap aan te leggen. Nog steeds zijn veel sporen van die aanleg terug te vinden. In het gebied met oude lanen, waterpartijen, bossen en landerijen broeden momenteel veel vogels. Misschien zien we aalscholvers en/of de ijsvogel en de gele kwikstaart! Tijdens de wandeling drinken we koffie/thee op kwekerij Overhagen waar veel bijzondere eenjarige planten worden gekweekt.
 
Infobron: http://ivn.nl/node/20036