Erfgoedbijeenkomst Spankeren

Datum: 
11 April, 2012

Geef uw mening over Cultuurhistorisch Erfgoed in de gemeente Rheden
De komende periode wil de gemeente met inwoners in gesprek over het behoud hiervan voor toekomstige generaties.
De gemeente Rheden heeft een concept erfgoednota geschreven voor de periode 2012-2016. Graag wil de gemeente hierover in gesprek met inwoners. Dit gebeurt op twee manieren, nl. met bijeenkomsten in de dorpen en met het online platform
www.erfgoedrheden.nl
Bijeenkomsten in de dorpen
In de periode tussen 19 maart en 23 april vindt in ieder dorp een erfgoedbijeenkomst plaats. Op deze bijeenkomsten kunt u aangeven welke cultuurhistorische elementen uw dorp uniek maken: wat zijn voor u bijzondere locaties of monumenten? Wat moet koste wat kost behouden blijven, wat zijn goede voorbeelden van goed erfgoedbeleid en wat juist niet? Ook willen we graag van u weten wat de rol van de gemeente zou moeten zijn, en de rol die inwoners en instanties kunnen vervullen.
Wethouder König zal bij iedere bijeenkomst aanwezig zijn evenals een aantal bij het erfgoedbeleid betrokken ambtenaren.
De bijeenkomsten duren van 19.30 uur tot 21.30 uur.
U kunt zich voor de bijeenkomsten opgeven via p.zweers@rheden.nl o.v.v. naam, adres, woonplaats en email of telefonisch: (026) 49 76 441. U ontvangt na aanmelding meer informatie.
 
Online platform: onafhankelijk van tijd en plaats een reactie geven
Naast de bijeenkomsten in de dorpen stelt de gemeente Rheden een digitaal platform beschikbaar waarop u uw stem kunt laten horen. Op www.erfgoedrheden.nl kunt u reageren op dilemma’s en vragen. Ook kunt u hierop foto’s zetten om uw mening kracht bij te zetten. Wij hopen dat u hiervan gebruik maakt, opdat zoveel mogelijk input wordt verzameld. Het resultaat van de bijeenkomsten en de reacties op het online platform worden gebruikt om het erfgoedbeleid uit te werken. De gemeenteraad neemt hier uiteindelijk een besluit over in juni 2012.