Cultuurhistorische landschapselementen

Thema: 
Groene omgeving
Datum: 
10-02-2012/16-06-2012
Contactpersoon: 
Gunter Schwandt
E-mailadres: 
gunter.schwandt@wur.nl

Omschrijving

De deeltijdopleiding major Natuur- en Landschapstechniek van Bos en Natuurbeheer in Van Hall Larenstein heeft in het 2e semester de module Landschapsontwikkelingsplan (15 credits).

Studenten die deelnemen in deze module zijn ingedeeld in drie thema's: de cultuurhistorie van het landgoed Avegoor, het thema landgoedbiotoop en het thema beheer van cultuurhistorische elementen.

Tussentijdse presentaties van cultuurhistorische landschapselementen en landgoedbiotoop vinden plaats via posters tijdens het symposium Buitenplaatsen in bedrijf op 31 mei 2012.

De studie van de cultuurhistorie van landgoed Avegoor wordt mogelijk later opgepakt in samenwerking met de beheerder en eigenaar van het landgoed en met Peter Veroeff (Stichting in Arcadië) en gemeente Rheden.

De eindoplevering van resultaten van studenten is voorzien rond 15 juni.

 

Een van de aanbevelingen t.a.v. cultuurhistorische landschapselementen betrof de Soerensche Beek.

Dit is een mogelijk vervolgproject voor een volgende groep.

Onderwijsmodules binnen dit project

Cultuurhistorische Landschapselementen (LOP) 2012

Locatie

Soerensche beek
Netherlands
52° 4' 46.2216" N, 6° 4' 34.0536" E
Instellingen
Instelling 1 (penvoerder): 
Instelling 2: 
BijlageGrootte
Landschapselementen3.jpg220.02 KB
Landschapselementen1.jpg168.96 KB