Vale Ouwe Zate

Thema: 
Groene omgeving
Datum: 
nov 2011 - jan 2012
Contactpersoon: 
A.Slootweg
E-mailadres: 
Annemiek.Slootweg@wur.nl

Omschrijving

Landgoed Vale Ouwe Zate

Voor het Landgoed Vale Ouwe Zate wordt een analyse- en ideeënrapport geschreven aan de hand van voor het landgoed relevante onderzoeksvragen. De reden van het rapport is het uitbrengen van een advies voor de landgoedeigenaar voor een duurzame toekomst van het landgoed aan de hand van een analyse en een ontwerp van het landschap en de cultuurhistorie in samenwerking met het project ‘Groene Vallei Veluwezoom’

Het project wordt uitgevoerd door drie studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, in het kader van hun Major; Natuur- en landschapstechniek, namelijk: Pieter Dijk, Annemartien van Hoecke en Annemieke Slootweg. Hun interne opdrachtgevers zijn Ronald Boertje en Daan van der Linde. Hun externe opdrachtgever is de eigenaar van landgoed Vale Ouwe Zate: J. Mensonides.

De opdracht is gemaakt vanuit drie invalshoeken, globaal de drie G’s:

Gelders Arcadië

Landgoed Vale Ouwe Zate is een klein deel van het oorspronkelijke landgoed Laag-Soeren. Het is het sluitstuk van het Gelders Arcadië; de parelketting van landgoederen langs de zuidelijke rand van de Veluwezoom. Des te jammer is het dat deze niet in het boek ‘Gelders Arcadië, atlas van een buiteplaatsenlandschap’ van uitgeverij Matrijs , is opgenomen.
De vraag is: hoe kan Vale Ouwe Zate ook op de kaart worden gezet?

Groene Vallei Veluwezoom

 ‘Mijn Groene Vallei’ is een onderdeel van ‘Groene Vallei Veluwezoom onder leiding van Ronald Boertje.Bij dit project wordt gestreefd naar uitwisseling van groene kennis tussen studenten, bedrijfsleven en bewoners waardoor zij ook elkaar beter leren kennen. Vanuit dit project hebben studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein de opdracht om landgoed Vale Ouwe zate een nieuwe impuls te geven met behulp van groene kennis uit de omgeving. 

Groene economie

Landgoederen hebben vaak te kampen met een tekort aan financiële middelen. Hoe kan landgoed Vale Ouwe Zate bezuinigen of zelfs inkomsten verwerven?

 

Uit dit project volgt, zoals gezegd, een analyse- en adviesrapport maar ook een schets-/ideeënboekje.

Deze worden samengevat in vier posters.

A. Slootweg

Onderwijsmodules binnen dit project

Natuur en Landchapstechniek: Vale Ouwe Zate 2012

Locatie

Landgoed Vale Ouwe Zate
Professor Stokvislaan
Laag-Soeren
Netherlands
52° 4' 34.8528" N, 6° 4' 20.9208" E
Instellingen
Instelling 1 (penvoerder): 
Instelling 2: