Succesvolle Workshop Het Groene Goud

Datum: 
14 December, 2011

Van Hall Larenstein
14 december 2011
Hoe kunnen we in de Groene Vallei Veluwezoom beter profiteren van het Groene Goud?
 
Zes studenten van Van Hall Larenstein minor Ontwikkelingsplanologie zijn in een workshop met gebiedsbetrokken deelnemers ingegaan op de  vraag hoe partijen binnen het gebied van Groene Vallei Veluwezoom de omgeving economisch beter kunnen benutten.
Er is gekeken naar producten die het landschap ons biedt, maar ook naar activiteiten en baten. De avond begon met de presentatie van Martijn van der Heide, Lector geïntergreerd Natuur- en Landschapsbeheer, over wat natuur de mensen oplevert, daarna volgde de presentatie van de 0-meting en de idee-uitkomsten van een eerdere brainstormsessie door studenten. In een workshop werden ideeën verder besproken en gekozen door de deelnemers. De ideeën zullen nog inzichtelijk worden gemaakt op deze site. De studenten gaan nu verder met de uitwerkingen van de ideeënopbrengst naar een advies voor het vervolgtraject.

BijlageGrootte
Ideeen_inspiratiekaar.jpg813.79 KB