Workshops Rivierklimaatpark Koppenwaard tijdens Open Dag Master Professioneel Project- en Procesmanagement 21 juni 13.00-18.00 uur Kennislandgoed Larenstein Velp

Datum: 
21 June, 2013

Middagprogramma rondom Gebiedsontwikkeling
13.00-13.15 uur Ontvangst
13.15-14.15 uur Inleiding Master Professioneel Project- en Procesmanagement
14.15-14.30 uur Koffie/Theepauze en aankomst basisschoolleerlingen met thema Natuurbeleving
14.30-15.15 uur 1e workshopronde:
"Persoonlijke besluitvorming in complexe projecten" (Michiel Hupkes)

15.15-16.00 uur 2e workshopronde met keuze:
"Complexiteit en gebiedsontwikkeling met Rivierklimaatpark Koppenwaard" (met input natuurbeleving leerlingen)
16.00-16.15 uur Korte inleiding VVA en aansluitend netwerkborrel
16.15 - 18.00 uur Netwerkborrel
 
Toelichting Workshops Rivierklimaatpark Koppenwaard
Binnen het project Mijn Groene Vallei is een groep van 13 studenten bezig met  het proces van ontwikkeling van het Rivierklimaatpark. Zij hebben hun aandacht gericht op de Koppenwaard (aangekocht door Natuurmonumenten).
Hun ideeën over hoe het proces naar het Rivierklimaatpark vormgegeven kan worden en welke inrichting van de Koppenwaard daaraan bij zou kunnen dragen zullen zij in een tweetal deelsessies bespreken met de belangstellenden op 21 juni (zie programma). Op diezelfde dag is ook de Open Dag van de master Professioneel Project- en Procesmanagement in de groene leefomgeving, waarin het thema gebiedsontwikkeling centraal staat en wat dus goed aansluit. De Koppenwaard workshop is geïntegreerd in de Workshopsessie Complexiteit en gebiedsontwikkeling die start om 15.15 uur . Verder werken we samen met de HAN CMV* aan deelname van basisscholieren die een theaterwandeling beleven op die dag en die hun ideeën over natuurbeleving mogen vertellen. Die ideeën worden meegenomen in de workshopdeelsessies Koppenwaard. De leerlingen komen om ca. 14.15 uur aan op het Kennislandgoed Larenstein.
 
Aanmelden voor deelname in de Workshopdeelsessie Complexiteit in gebiedsontwikkeling (met De Koppenwaard) en/of "persoonlijke besluitvorming in complexe projecten" van Project- en Procesmanagement kan door een mailtje aan infotc@wur.nl onder vermelding van "Open Dag" s.v.p. met een cc naar horenoverdeijssel@outlook.com (het emailadres van de studenten).
 
* Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) Faculteit Gedrag gezondheid en Maatschappij Afdeling Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV)