Mens en Natuur (evaluatie app wandeling IVN Oost-Veluwezoom)

Periode: 
1 February, 2013 - 15 April, 2013
Data presentaties: 
7 March, 2013
Aantal studenten: 
18
Docent: 

Leerdoel van de module: Vanuit eigen vakgebied de gedachte uitdragen (netwerken) en vormgeven (producten/diensten) dat de natuur bijdraagt aan het welzijn van mensen. Je leert regie voeren en coördineren, samenwerken, voorlichten/uitleggen, zelfontwikkeling en doelgericht rapporteren en presteren.
 
De rode draad van de minor wordt gevormd door 2 opdrachten. Een individuele opdracht waarin studenten aan hun eigen leerdoelen binnen het vakgebied werken en een omvangrijke projectopdracht in groepsverband. Hierin speelt de relatie tussen mens en natuur een centrale rol.
 
In het kader van deze minor Mens en Natuur worden door een 18 tal studenten  2 app-wandelingen van IVN Oost-Veluwezoom gelopen en geëvalueerd. 2 groepjes lopen de wandeling in Velp en 2 groepjes de wandeling in Rheden. De evaluatieresultaten worden teruggekoppeld met IVN Oost-Veluwezoom.