Dag over Geïntegreerde Landschapsplanning 5 april vanaf 9.00 - 16.30 (aanmelding middag verplicht), Hogeschool Van Hall Larenstein

Datum: 
5 April, 2013

Locatie

Hogeschool Van Hall Larenstein
larensteinselaan 26a
Velp
Netherlands

Ochtendprogramma “Toekomst van de landschapsplanning”
 
8:30 uur        Ophangen posters door studenten
9:00 uur        Start Postersessie (12 groepen/12 gemeenten, onderlinge beoordeling van de kwaliteit,
                       met persoonlijke scoringslijst en stickers voor de 3 die je het beste vindt)
10:00 uur      Start Workshop Toekomst van de landschapsplanning
                        Niek Hazendonk (Min. EZ): Veranderingen in Rijksbeleid - subsidies en decentralisatie
10:30 uur      Pieter Korstanje (gem Bergen NH): Landschapsplanning in de gemeente Bergen en blik in de toekomst
10:45 uur      Danny Witte (gem. Rheden): Landschapsplanning in de gemeente Rheden en blik in de toekomst
11:00 uur      Discussie met stellingen, zaal en sprekersforum. Discussieleider Daan van der Linde.
11:45 uur      Uitreiking prijs winnende Poster
12:00 uur      Einde ochtenddeel
 
Middagprogramma “De Maatschappelijke kant van Natuurbeheer”
 
13:00 uur      Drie inleidende sprekers:
Staatsbosbeheer (toegezegd) neemt u mee in de rol van natuurbeherende organisaties in regionale ontwikkeling.
Arjen Buijs (van Alterra) zal ingaan op het creëren van draagvlak in de huidige samenleving.
Hans Hillebrand van de STIRR gaat in op de rol van recreatie in nieuwe verdienmodellen.
14:30 uur      Pauze
14:45 uur      Keuze uit drie workshops:
                      1. Werk samen in de groene omgeving! Door Wietske van Dijk en Frank Braakhuis
                      2. Leren participeren. Door Daan van der Linde
                      3. Innovatief natuurbeheer met schaapskuddes. Door Martin Woestenburg
16.00 uur     Plenaire terugkoppeling ‘Hoedje op, Hoedje af’
Aansluitend    Netwerkborrel
 
Opgave voor de middag is noodzakelijk:
Doel van de middag is om door te denken over de huidige behoeften aan vaardigheden ten behoeve van geïntegreerde landschapsontwikkeling. Het HBO en MBO onderwijs zal zich aan deze vraag moeten aanpassen, in een continu proces. Wie belangstelling heeft in de middag deel te nemen, moet zich met vermelding van voorkeur voor workshop aanmelden via onderstaande link:
http://www.vanhall-larenstein.nl/Trainingen_en_Cursussen/?theme_id=27&course_id=169