Openbare les 'Groen in en om de stad', 26 maart 13.30-17.00 uur, Hogeschool Van Hall Larenstein (aanmelden via email)

Datum: 
26 March, 2013

Het lectoraat Groene Leefomgeving van Steden op Hogeschool Van Hall Larenstein is al zes jaar actief met uiteenlopende projecten. Van drijvende bomen voor het Dobberend Bos in Rotterdam tot guerilla gardening in Arnhem.

Binnen het lectoraat is een groot aantal VHL-docenten en studenten actief op uiteenlopende gebieden als Landschapsarchitectuur, Realisatie en  Management Buitenruimte. In het werk van het lectoraat staan twee dingen centraal. Aan de ene kant de inhoudelijke vernieuwing op het groene vakgebied, gerelateerd aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Aan de andere kant de procesmatige vernieuwing die noodzakelijk is om in een steeds complexere wereld daadwerkelijk resultaten te boeken.

 
Om kennis te maken met het lectoraat: is er op dinsdag 26 maart 2013 een openbare les. Daarin staan de resultaten van de afgelopen zes jaar centraal en wordt ingegaan op het programma voor de toekomst.
 
De openbare les begint om 13.30 uur met koffie en thee, gevolgd door een welkomstwoord door Klaas van Mierlo, voorzitter College van Bestuur VHL. Aansluitend de openbare les door lector Wim Timmermans over groen, chaos en orde in stedelijke planning.

Daarna staan er vier workshops op het programma:

  • Ontwerpen aan klimaatadaptatie, Ad Koolen (VHL)
  • De onvoorspelbaarheid van gebiedsontwikkeling, Lubbert Hakvoort (VHL)
  • Interventies in de openbare ruimte, Frans van der Goorbergh (VHL)
  • Drijvende bossen en hangende bomen, groene iconen voor de stad, Freek Rurup (VHL) en Jeroen Everaert (Mothership, Rotterdam)

Rond 17.00 uur wordt de dag afgesloten met een borrel en uiteraard is iedereen van harte welkom.

Tot en met vrijdag 22 maart kun je je aanmelden voor de openbare les en één van de workshops via infotc@wur.nl met vermelding  ‘openbare les 26 maart 2013’ met daarbij je naw-gegevens en de naam van de workshop die u wilt volgen.
Voor meer informatie: 026-3695640 of infotc@wur.nl