Matchbijeenkomst Mijn Groene Vallei met presentaties studentenprojecten, Hogeschool Van Hall Larenstein Velp

Datum: 
1 February, 2013

Matchbijeenkomst Mijn Groene Vallei
Datum: 1 februari 2013
Tijd:
Inloop vanaf 14.30; Presentaties 14.45-17.00 uur
Locatie: Kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein
Inhoud: Presentaties van studentenprojecten in het kader van Mijn Groene Vallei.
Doel: Kennisoverdracht tussen studenten, docenten, projectdeelnemers en geïnteresseerden en het bieden van aankoppelmogelijkheden voor vervolgprojecten.
De studentgroepen die zullen presenteren:
- Ommetje Biljoen (met Overhagen) ca. 15 min
- Sint Fredericusschool ca. 10 min
- 't Schaddeveld ca. 15 min
- Boomgaard Elderveld en omgeving (2 studentgroepen) 2x ca. 10 min
- Ondernemingsplannen ca. 5 min per plan
 
Na iedere presentatie is er een matchronde waar ieder voor zich op een plakpapiertje de aankoppelingsmogelijkheid kan aangeven die hij/zij ziet. Deze aankoppelbriefjes (plakpapiertjes) kunnen na afloop van de presentaties geplakt worden bij de betreffende deelprojectborden.
Op het papiertje staat deelprojectnaam, aankoppelonderwerp, beoogd resultaat, start-eindmaand deelname, geschat aantal deelnemers, contactadres.  Bij elk deelproject onstaat zo een aantal aankoppelingen met contacten.
Ook nieuwe deelprojectvoorstellen zijn welkom (op het bord Nieuwe deelprojecten).
 
Nadat de borden beplakt zijn met aankoppelbriefjes maken de deelnemers een keuze bij welk bord zij gaan staan. Vervolgens is de bedoeling dat de groep bij elk bord met elkaar overlegt hoe een vervolgactie in gang gezet kan worden en dat wordt op het bord geschreven met het benoemen van: WAT (Doel/activiteiten), WIE (namen en emailadressen), WANNEER (periode) en eventueel WIE en WAT NODIG is.
De resultaten dienen als bakermat voor vervolgprojecten in Mijn Groene Vallei.