College "Natuur aan de macht" Hogeschool Van Hall Larenstein

Datum: 
23 November, 2012

Het 2e college op 23 november in de Collegereeks Ondernemend natuurbeheer 2012 (op 14 november van start gegaan).
Geïnteresseerden zijn welkom.
 
Wouter Helmer is oprichter & mede-directeur stichting ARK en stichting Rewilding Europe en erelector VHL opleiding Bos en Natuurbeheer. 
Aan de collegereeks is een prijsvraag voor studenten verbonden:
Lever een idee in voor de ontwikkeling van een natuurgebied nabij Letea in Roemenië.
 
Nader info: Judith Jobse via telefoonnummer VHL 0263695695.