Congres De waarde van Nederlandse Natuur, Van Hall Larenstein Velp

Datum: 
30 October, 2012

Congres over  ‘Natuur en Economie: De Waarde van de Nederlandse Natuur’.
 
Het congres gaat dieper in op de samenhang en relatie tussen natuur en economie met als sprekers prof. dr. Arnold Heertje (emeritus hoogleraar economie aan de UvA), drs. Ed Nijpels (voorzitter Bosschap) en drs. Jerwin Tholen (associate director KPMG). Tevens verzorgen lokale 'groen' ondernemers workshops en is er ruimte voor discussie.
 
Voor nader info over het programma  zie: http://www.intranet.wur.nl/nl/research-education/onderwijs/beleid/VHL%20Documents/Uitnodiging%20congres%20Natuur%20Economie%2030%20okt.pdf
 
Info en aanmelding via Larissa Appel email: larissa.appel@wur.nl of bij het opleidingssecretariaat: 026-3695820.
 
Workshop informatie:
1. Arno Klavers - Architectenbureau Enklaar en Klavers BNA
Deze workshop gaat in op duurzaam ondernemen in de bebouwde omgeving. Het verduurzamen van lokale monumenten staat centraal, maar ook zult u ingelicht worden over kansen in energie neutrale nieuwbouw en zonnepanelen.
2. Ronald Buiting - Buiting Advies
In deze workshop staat het 'Landschap als bron van energie en economie' centraal. Tijdens deze workshop hoort u over een zogeheten concessie-model voor aanbestedingen in het groen en in de bosbouw, en waarmee werken in het groen kan worden bekostigd. U zult meegenomen worden in het opstartproces van dit model.
3. Daan van der Linde - docent, Van Hall Larenstein
In deze creativiteitsworkshop onderzoekt u de mogelijkheden om inkomsten voor natuur te genereren op basis van de beleveniseconomie. U wordt uitgenodigd om een commercieel belevenisidee uit te werken en dit wervend te pitchen voor de groep. De mooiste ideeën zal Hogeschool Van Hall Larenstein proberen te verwezenlijking in haar samenwerkingsverband Groene Vallei Veluwezoom Rheden.
4. Gilbert Leistra - docent, Van Hall Larenstein
Deze workshop heeft een filosofische insteek. U gaat praktisch filosofisch op zoek naar de professionele competentie van een 'natuurlijk econoom'. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.
5. Robin Kraaij & Maartje Bos – VHL oud studenten
Deze twee oud studenten van de opleiding Bos en natuurbeheer en Tuin en landschapsinrichting geven een rondleiding over het landgoed van de hogeschool met economische insteek. Tijdens deze workshop gaat u aan de slag om het landgoed economisch rendabel te krijgen en de "lege plek" op te gaan vullen. Let op, deze workshop vindt buiten plaats!
6. D. Witte & H. Tiemens – Gemeente Rheden
De gemeente Rheden organiseert een workshop over het opzetten van het Veluwefonds en Veluwe collectief. Dit Veluwe Collectief wil het samengaan van natuur, cultuur, economie, bewoning en recreatie herstellen en verder ontwikkelen. Tijdens deze workshop wordt u meegenomen in het opstartproces.
7. Marieke Teunissen - adviseur Eco Consult
Tijdens deze workshop zetten we op een rij welke baten inmiddels bekend zijn van groen en natuur, en wat daar mee mogelijk is. Investeringen in groen en natuur leveren geld op, maar hoe vertalen we dit nu in de dagelijkse praktijk en hoe verzilveren of vergulden we dit?