Introductie

Mijn Groene Vallei is een project van de groene onderwijsinstellingen Van Hall Larenstein, Groenhorst College en Helicon Opleidingen in en rond de gemeente Rheden die op een innovatieve wijze kennisuitwisseling zoeken tussen bedrijven, burgers, overheden en onderwijs.
 
Ontmoetingen tussen vraag en aanbod van Groene Kennis vinden plaats in een netwerk van samenwerkende partijen en op deze digitale marktplaats. Groene kennis wordt herkenbaar en toepasbaar gemaakt in leerprojecten en netwerkbijeenkomsten. Onderwijs wordt meer vraaggestuurd.
 
U kunt deelnemen in deze kennisuitwisseling door een account aan te maken en in te loggen.
 
Als deelnemer krijgt u de mogelijkheid om ideeën, instellingen of projecten op lokatie in de kaart te prikken. Een instelling is bijvoorbeeld een onderwijsinstelling of een bedrijf. Wat u zelf aanmaakt kunt u ook zelf wijzigen. Een project is een verder uitgewerkt idee waaraan deelnemers samen werken met afspraken over doelen en op te leveren producten. 
 
Mijn Groene Vallei is een programmaonderdeel van Programma Groene Kennis voor en door Burgers (een programma van GKC).
Een projectbeschrijving, projectplan en digitale resultaten zijn te vinden op Groen Kennisnet via onderstaande link:
http://www.groenkennisnet.nl/Pages/GKCProject.aspx?project=5803&programma=25351