Natuur- en Landschapstechniek Wandelroute Biljoen

Deelname in project: 
Periode: 
12 November, 2012 - 1 February, 2013
Aantal studenten: 
3
Studenten contact: 
robin.buitendijk@wur.nl
Docent: 

3e jaars NLT studenten gaan aan de slag met de vraagstelling van het Geldersch Landschap

Wandelroute Kasteel Biljoen

Opdrachtgever: Het Geldersch Landschap

Onderwerp: wandelroute rond kasteel Biljoen.

Kasteel Biljoen te Velp  is recent in bezit gekomen van Het Geldersch Landschap.  Het park rond Kasteel Biljoen, dat tot nu toe niet openbaar toegankelijk is, zal in de toekomst gedeeltelijk opengesteld worden. Het Geldersch Landschap wil hiervoor een wandelroute over het terrein aanleggen. De ligging van de wandelroute is bekend. Hoe invulling geven kan worden  aan deze route is nog niet uitgewerkt.

De route  loopt langs en door verschillende deelgebieden rond Kasteel Biljoen. Deze deelgebieden hebben ieder hun karakteristieke kenmerken en waarde die gerespecteerd moeten worden.

De wandelaars zullen hun effect hebben op de routen en haar omgeving.

Het Geldersch Landschap heeft wensen,  ideeën en plannen voor de route en haar omgeving. Zo zijn er voornemens delen in de directe omgeving in te richten voor natuur maar moeten ook knelpunten  die zich voordoen bij de aanleg van deze route opgelost worden.

De uitdaging in deze opdracht zit  in het combineren van deze wensen en behoeftes.

Er zijn vragen naar de concrete invulling voor deze route en mogelijk heden voor wat moet gebeuren voor de directe  inrichting van de route en  delen van de omgeving. De uitwerking kan gaan tot een ontwerp met kosten berekening om de route in uitvoering te krijgen.