Ecologisch en hydrologisch onderzoek op Landgoed Voorstonden

Thema: 
Groene basis
Datum: 
15-02-2015/15-04-2015
Contactpersoon: 
Hans van den Dool
E-mailadres: 
hans.vandendool@wur.nl

Vijf studenten van de minor Ecohydrologie werken in opdracht van Natuurmonumenten Oost-Veluwe aan een ecohydrologische systeemanalyse van een deel van Landgoed Voorstonden. In eerdere jaren zijn verschillende groepen studenten steeds met een ander deel van het landgoed aan het werk geweest.
Er worden peilbuizen in het veld geplaatst. De studenten dienen dit zelf te organiseren en hun hulpvraag voor het plaatsen van een peilbuis bij de praktijkdocenten neer te leggen. Vervolgens wordt de instructie bij het plaatsen van de eerste peilbuis in het onderzoeksgebied uitgevoerd, om daarna daadwerkelijk aan de gang te gaan met de resterende peilbuizen in het onderzoeksgebied.

Zo wordt in verschillende fasen het landgoed ecologisch en hydrologisch in kaart gebracht. Voor het in beeld brengen van de hydrologische situatie wordt door de studenten op verschillende locaties een peilbuis geplaatst. Hiermee kunnen niet alleen grondwaterstromingen worden bepaald, ook waterkwaliteit en waterstanden kunnen worden gemeten. Voor het in beeld brengen van de ecologische situatie worden vegetatieopnamen gemaakt.

Dit jaar wordt het noordelijk deel van Landgoed Voorstonden onderzocht. Hoofddoel hierbij is te toetsen of het haalbaar is om een voormalige maisakker om te vormen naar het natuurtype Vochtig hooiland. Bijzonder aan dit project is de samenstelling van de projectgroep. Deze bestaat uit studenten Bos- en Natuurbeheer, Milieukunde en Tuin- en Landschapsinrichting. Tijdens dit project kunnen kennis en vaardigheden vanuit de verschillende opleidingen worden benut om tot een mooi eindresultaat te komen.

Locatie

Huis Voorstonden
Voorsterweg 139
Brummen
Netherlands
52° 7' 38.8056" N, 6° 8' 40.722" E
Instellingen
Instelling 1 (penvoerder): 
Instelling 2: