Hans van den Dool

Instelling: 
Hogeschool Van Hall Larenstein
E-mailadres: 
hans.vandendool@wur.nl
Onderwijsmodule(s): 

Land- en Watermanagement