Bomendag 17 december 9.45-15.45 uur lezingen en case uitwerking, Hogeschool Van Hall Larenstein Velp

Datum: 
17 December, 2014

VHL Bomendag.
Thema is ‘diversiteit van bomen in de stedelijke omgeving’.
In Nederland worden bomen steeds vaker bedreigd door ziekten en plagen. Jaren geleden begon het met bacterievuur. Al snel volgden iepziekte, kastanjebloedingsziekte, massaria en essentaksterfte. En wat staat ons nog te wachten? De Aziatische boktor, Sudden oak death of de eikenboktor?
Maar bomen zijn ook een prachtig instrument om de buitenruimte mee vorm te geven. Denk maar aan landgoederen met markante lanen of het hoog stedelijk gebied, waar bomen ruimtes begeleiden, markeren of tot een prettige plek transformeren. Theorie èn praktijk Hoe moeten we omgaan met bomen in de stedelijke omgeving?
De VHL Bomendag geeft weliswaar geen antwoorden, maar we geven wel voorbeelden van beheer van bomen in de bosbouw, het gevaar van monoculturen, de integrale beplantingsmethode, de 10/20/30-regel en groene infrastructuren. En uiteraard laten we zien hoe bomen in een ontwerp toegepast kunnen worden. ’s Ochtends en aan het begin van de middag zijn er lezingen van o.a. Ben ter Mull en John Raggers.
We maken zelfs een live-verbinding met Zweden, waar Cecil Konijnendijk (hoofd departement Landschapsarchitectuur, Planning en Management van de universiteit van Malmö) een lezing houdt over groene infrastructuren.
Sprekers (ochtend - begin middag) John Raggers over Diversiteit in boombeheer; Cecil Konijnendijk van den Bosch over Groene Infrastructuren; Henry Kuppen over Monoculturen versus diversiteit; Hanneke Louwers over IBR de integrale beplantingsmethode Ruyten; Aranea Floor over Diversiteit, uniformiteit en gezond verstand; Ben ter Mull over De boom als ruimtelijk ontwerpmiddel
Na de lezingen werken we in groepjes een casestudy uit, waarin we de inhoud van de lezingen verwerken tot nieuwe modellen.
Deelnemers: Alle 3e en 4e jaars studenten Tuin- en Landschapsinrichting en BNB Urban Forestry en geïnteresseerden.
Locatie: De Kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26 a in Velp
Meer weten?
Voor meer informatie kun je terecht bij Hans Jacbose via email: hans.jacobse@wur.nl