Gastcollege Louise Vet over Circulaire Economie VHL dinsdag 28 oktober 19.00-21.00 (georganiseerd door LAARX)

Datum: 
28 October, 2014

Een gastcollege van prof dr. Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut Ecologie en hooglereaar evolutionaire ecologie bij de Wageningen Universiteit. Zij vertelt over de circulaire Economie met de natuur als insiratiebron.
 De lezing zal plaatsvinden in Hogeschool Van Hall Larenstein in lokaal D008.
Aanvullende info m.b.t. onderwerpen Louise Vet:
 
TED-x: http://www.tedxamsterdam.nl/2009/video-louise-vet-on-the-mariage-between-economy-and-ecology/
Webinar: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/education/higher/videos