Gebiedsgericht Werken Duurzaam Landgoed Larenstein

Deelname in project: 
Periode: 
1 September, 2014 - 20 January, 2015
Aantal studenten: 
4
Studenten contact: 
maartje.wagemakers@wur.nl
Docent: 

Opstellen van een advies met inrichtingsvoorstel voor een Duurzaam Landgoed Larenstein.