Beheer Zumpe

Thema: 
Participatie
Datum: 
15-09-2014/01-02-2015
Contactpersoon: 
Ronald Boertje
E-mailadres: 
ronald.boertje@wur.nl

Er is uitbreiding van het natuurgebied de Zumpe en er wordt door studenten een voorstel opgemaakt voor het natuurbeheer samen met de betrokken partijen.
 De Zumpe – gemeente Doetinchem
Opdracht beschrijving Major Natuur- en Landschapstechniek Van Hall Larenstein
Aanleiding

De Zumpe is een beschermd natuur monument van ruim 23 ha, gelegen direct ten oosten van Doetinchem. De provincie Gelderland is bevoegd gezag voor de Zumpe. Als regievoerder voor dit gebied heeft zij een beheerplan opgesteld, beheerplan De Zumpe 2011 - 2016. Een deel van de ambities uit dit beheerplan komt overeen met de structuurvisie van de gemeente Doetinchem.

Vanuit het Rijk is subsidie beschikbaar gesteld voor het omzetten van landbouwgrond naar natuurgrond, waarbij deze natuurgronden natuurvriendelijk worden ingericht en beheerd volgens de geldende beheerplannen. Door deze subsidie doet zich een unieke kans voor om een min of meer aaneengesloten gebied, van maximaal 120 ha, in te richten als natuurgebied. Een deel van dit gebied is gemeentelijk eigendom, een ander deel is particulier eigendom.
De provincie en de gemeente zijn overeengekomen dat een gebiedsproces rondom de Zumpe uitgevoerd zal worden, waarbij de gemeente Doetinchem het gebiedsproces namens de provincie trekt. Tegelijkertijd vraagt de gemeente subsidie aan voor de omvorming en inrichting van specifieke gemeentelijke percelen tot natuur. De meeste percelen liggen rondom de Zumpe. Voor de provincie Gelderland is dit de eerste keer dat rijksgelden op deze manier worden ingezet. Hierdoor spreekt de provincie van een pilot (de provincie laat een medewerker van de gemeente werkzaamheden uitvoeren voor de provincie).

De opdracht

Op dit moment ligt er een concept inrichtingsplan klaar. Naast de inrichting moet er ook al nagedacht worden over het beheer van deze percelen.

1. Beheer
Hoe gaat de 120 ha worden beheerd (a.d.h.v. het concept inrichtingsplan) en wat zijn de consequenties van dit beheer?
a. Door traditioneel beheer – door Staatsbosbeheer
b. Door marke gronden
c. Door particuliere initiatieven (bv. landgoed)
d. Eigen inbreng door studenten

2. Financiën
a. Hoe zijn de vergoedingen per eigenaar geregeld en wat zijn de werkzaamheden die hieraan verbonden zijn?
b. Wat zijn de kosten van het beheer in huidige vorm?
c. Hoe zien deze beheerkosten in de toekomst eruit en willen wij dit wel?

www.doetinchem.nl/zumpe
 
Achtergrondinfo voor het project
http://www.doetinchem.nl/inwoner/de-zumpe_43829/item/projectbeschrijving_50593.html

Locatie

De Zumpe
Netherlands
51° 57' 27.5364" N, 6° 19' 11.1252" E
Instellingen
Instelling 1 (penvoerder): 
Andere instellingen: 

Provincie Gelderland
Staatsbosbeheer
Waterschap Rijn en IJsel
KNNV
Agrariers in het gebied De Zumpe
Particulieren in het gebied De Zumpe