Workshop De Toekomst van de Landschapsplanning, 27 maart 13.00 - 16.30 uur, Van Hall Larenstein Velp

Datum: 
27 March, 2014

Workshop De Toekomst van de Landschapsplanning
13.00- 14.00 uur Serie korte Presentaties Landschapsontwikkelingsperspectieven
Studenten van de voltijd en deeltijd Geïntegreerd Lanschapsontwikkeling geven een korte posterpresentatie over hun werk. Het betreft landschapsontwikkelingsvoorstellen op diverse lokaties in Nederland. De deeltijdstudenten hebben lokaties Velperwaarden en Beekhuizensebeek als studiegebied.,
Er zijn ca. 17 groepen die elk een poster hebben gemaakt, die zij kort toelichten (elk 3 min). Voor de voltijdstudenten is het een eindproduct. Voor de deeltijdstudenten (2 groepen) is het een tussenpresentatie, want zij gaan na 27 maart nog door met het werk.
14.00 - 14.45 uur Poster beoordeling door aanwezigen (verdelen van punten over posters).
14.45 -15.15 uur Lezing over verandering in beleid door Christien van der Zwart
15.15-15.45 uur Lezing over verandering in subsidie door Leander Broere
15.45 -16.15 uur Discussie aan de hand van stellingen
16.15 uur Prijsuitreiking meest doeltreffende poster
16.30 uur Sluiting
 
Toegang en deelname is gratis