Het Ondernemingsplan 2012 (kansen in het Groene Goud)

Deelname in project: 
Periode: 
12 November, 2012 - 1 February, 2013
Data presentaties: 
28 January, 2013
Aantal studenten: 
12
Docent: 

Er zijn circa 60 deelnemers (2e jaars Bos- en Natuurbeheer in VHL) Ondernemingsplan die in groepjes van 3 werken aan een ondernemingsplan.
Na afloop is de deelnemer is in staat om zelfstandig een ondernemingsplan op te stellen, gebaseerd op een idee dat past bij zijn afstudeerrichting.
Het thema bestaat uit drie fasen die ieder worden afgerond met een tussenproduct. Op deze tussenproducten krijg je feedback. Fase 1(idee) heb je nodig om te kunnen starten met het maken van het ondernemingsplan, dat bestaat uit een bedrijfsplan (fase 2) en een financieel plan (fase 3).
Tijdens dit thema leer de deelnemer op gevorderd niveau de competenties ondernemen en communiceren beheersen. Tijdens de (werk)colleges krijg de deelnemer niet alleen informatie (kennis) aangereikt, maar gaat hij/zij ook oefenen in het toepassen van deze kennis (vaardigheid en houding). Tijdens het assessment laat de deelnemer zien dat hij/zij alle omschreven competenties al dan niet beheerst. Dit wordt individueel getoetst door middel van een presentatie op de Ondernemersmarkt en met een mondeling examen.
Het rapport "Het Groene Goud" dat eerder voor Mijn Groene Vallei geschreven werd door de studenten van Ontwikkelingsplanologie dient als inspiratiebron voor te ontwikkelen ondernemingsplannen van de studenten.
Er waren circa 35 deelnemers (2e jaars Bos- en Natuurbeheer in VHL) die de introductiebijeenkomst van Mijn Groene Vallei bezochten. Een 4-tal studenten is begonnen aan een ondernemingsplan in Mijn Groene Vallei.
Ondernemers die een alternatieve kijk op hun onderneming willen konden zich tot 14 november aanmelden via Ronald Boertje: ronald.boertje@wur.nl met een korte omschrijving van de onderneming en vragen t.a.v. de toekomst van de onderneming die spelen. Studenten hebben vervolgens gekozen op welk onderwerp zij een ondernemingsplan zouden schrijven.  Iedere student levert een eigen produkt naar het onderwijs, waarbij het proces met tussenprodukten en het eindprodukt voor de ondernemer ter inspiratie kan dienen voor zijn onderneming.
 
Er worden 3 tussenproducten gemaakt
30 nov 2012 Het idee+beschrijving van de markt, ondersoeksmethode, haalbaarheid, sterke/zwakke kanten als ondernemer en visie
14 dec 2012 Inhoud ondernemingsplan: Doelgroep, Marktonderzoe, Maatsch. verantw. ondernemen, bedrijfslogo, bedrijfsorg., marketing
11 jan 2013 Financiele paragraaf: Balans en begrotingen, drie scenario's (realistisch, optimistisch, pessimistisch) en een offerte
Resulterend in:
21 jan 2013 Inleveren ondernemingsplannen en procesbegeleider
28 jan 2013 Presentatie ondernemingsplan op een ondernemingsmarkt in VHL
31 jan 2013 Interview met externe deskundigen.