De Valkenberg

Thema: 
Groene omgeving
Datum: 
14-11-2011
Contactpersoon: 
Alexander Punt
E-mailadres: 
alexander.punt@wur.nl

Omschrijving

Projectteam

3 Studenten Major Natuur- en Landschapstechniek (Van Hall Larenstein)

 

De hoofdvraag

De hoofdvraag van het project luidt:

Welke maatregelen kunnen de instandhouding van het landgoed op economische en ecologische schaal  veiligstellen met de toegankelijkheid, veiligheid en belevingswaarde  voor de gasten als randvoorwaarde.

 

Deelvragen

Deelvraag 1:    Hoe kunnen de paden en voorzieningen op het landgoed duurzamer en toegankelijker gemaakt worden?

Deelvraag 2:    Hoe kan de veiligheid van de gast gewaarborgd worden op een landgoed met een aftakelend bos.

Deelvraag 3:    Met welke natuurtechnische maatregelen kan een gevarieerd bosbeeld worden gerealiseerd met alle fasen van bos aanwezig met een soortenrijke ondergroei.

Deelvraag 4:    Welke kwaliteiten op het gebied van biodiversiteit en cultuurhistorie kunnen worden verbeterd ten behoeve van de belevingswaarde?

Deelvraag 5:    Hoe kan de economische gezondheid van het landgoed verbeterd worden met behulp van subsidies, nieuwe inkomstenbronnen en samenwerkingsverbanden voor arbeid?

 

Activiteiten/producten

inventarisatie/gesprek beheerders (22-11-2011)

concept projectplan(25-11-2011)

definitief projectplan (02-12-2011)

tussenpresentatie medestudenten (02-12-2011)

tussenpresentatie aan deelnemers/belangstellenden (23-12-2011)

conceptrapport (11-01-2012)

conceptposters (12-01-2012)

definitief rapport (18-01-2012)

presentatie posters (20-01-2012)

 

Onderwijsmodules binnen dit project

Natuur en Landschapstechniek: De Valkenberg 2012

Locatie

Rheden
Netherlands
52° 1' 3.9864" N, 6° 2' 18.5604" E
Instellingen
Instelling 1 (penvoerder): 
Instelling 2: 
Instelling 3: