Leren in de Praktijk: We gaan in zaken" (Hospice Rozendaal)

Deelname in project: 
Periode: 
1 September, 2013 - 1 July, 2014
Docent: 

Opleiding : Groene Ruimte
Onderwijsmodule (1) Leren in de Praktijk: We gaan in zaken" (224 uur)
Leiding geven
Organiseren van mensen, materialen en middelen,
Begeleiden op vaktechnisch gebied,
Communicatie met opdrachtgever, publiek en omstanders
Werkvoorbereiding
Aanleg groen, onderhoud groen, oplevering van het werk
 
Docenten: Elbert Roordink, Schut en Helthuis