Groen en gezondheid tijdens Groene Golflengte, Radio Kootwijk

Datum: 
6 September, 2012

Dagindeling Groen en Gezondheid:
10.00 – 12.30 Opening
Opening: Kees Slingerland (Directeur Alterra Wageningen UR)
Sprekers tijdens ochtendprogramma:
Jan Walburg Voorzitter (Raad van Bestuur Trimbos Instituut)
Mieke Ansems (Public Affairs Menzis, plv Manager Corporate Commission)
Marleen van den Ham (Innovatienetwerk) met young professionals
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 Masterclasses
De gezonde wijk – Gezonde Gemeente
Fysiotherapie in het groen
Rotbeesten, dat krijg je ervan…
Gezond-natuurlijke Publiek – Private Samenwerking
15.30 – 16.00 Pauze: koffie & Thee
16.00 – 17.00 Groene Arena
17.00 – 18.00 Borrel
Meer info: http://www.groenegolflengte.nl/2012/gezondheid-natuur-6-9-2012/
Adres:
Radio Kootwijk, Radioweg 1, 7348 BG Radio Kootwijk
Per auto:
U komt bij Radio Kootwijk via de A1, afslag 19. Volg onderaan de afrit richting Apeldoorn.
Ga daarna linksaf richting Radio Kootwijk. U volgt deze weg tot u in het dorp Radio Kootwijk aankomt. Op de T-splitsing volgt u de borden gebouw A naar het voormalig zendstation.