Boomgaard Elderveld

Thema: 
Participatie
Datum: 
01-09-2012/15-01-2013
Contactpersoon: 
Daan van der Linde
E-mailadres: 
daan.vanderlinde@wur.nl

De Laagstamboomgaard bij Elderveld Noord is aan het einde van haar levenscyclus en er is een neiuwe invulling nodig voor dit gebied. Op dit moment beheert Stichting Buitenbeheer het terrein, maar in september zal de Stichting dit terrein verlaten. De gemeente Arnhem is eigenaar. De stichting Boomgaard Elderveld in oprichting wil dit beheer onder bepaalde voorwaarden overnemen en wil een aantal groene elementen (hoogstamboomgaard, wijngaard,eetbaar groen, etc) op dit terrein vestigen in gemeenschappelijk beheer met de bewoners en geïnteresseerden/donateurs uit de buurt. Daarvoor zil zij een brede gebiedsvisie opstellen voor de hele binnendijkse groene zone waarin de boomgaard ligt.

 

Onderwijsmodules binnen dit project

Ontwikkelingsplanologie Boomgaard Elderveld
Management Buitenruimte Boomgaard Elderveld

Locatie

Netherlands
51° 57' 59.9976" N, 5° 52' 8.3424" E
Instellingen
Instelling 1 (penvoerder): 
Instelling 2: 
Instelling 4: 
Andere instellingen: 

Stichting Boomgaard Elerveld in oprichting, Stichting Buitenbeheer