Geïntegreerde Landschapsontwikkeling Deeltijd 2014 (Velperwaard)

Periode: 
30 January, 2014 - 26 June, 2014
Data presentaties: 
27 March, 2014
19 June, 2014
Aantal studenten: 
4
Studenten contact: 
Margot Baud
Docent: 

Binnen de module Geïntegreerde Landschapsontwikkelking leren studenten om bij Landschapsontwikkeling te werken vanuit gebiedsinitiatieven. De Landschapsanalyse en gebiedsvisie speelt nog wel een rol voor het ontwikkelingsperspectief. De plannen voor ontwikkeling en uitvoering van initiatieven en het landgebruik/beheer gaat uit van samenwerking met initiatiefnemers, initiatiefdragers, steunbetuigers en belanghebbenden.
Totaal aantal deelnemende studenten is 8 (werken aan deelprojecten in twee groepen)
 
Binnen deze module werken studenten in groepen aan de volgende deelprojecten:
- Educatief ommetje voor VMBO leerlingen Groenhorst Velp
- Inrichting Rivierklimaatpark Velperwaard (afstemmingsworkshop)
- Landgoederen (Gem. Rheden)
 
Gezamelijk zal er daarnaast gewerkt worden aan bekendheid van het Rivierklimaatpark.
 
De tussenpresentaties op 27 maart is in combinatie met de eindpresentaties vanuit de voltijd Geïntegreerd Landschapsplan (voltijd module van jan-maart 2014).