Toekomstbestendig Natuuronderwijs, congres van programma Natuur en Landschap, 6 februari 2014, Hogeschool Van Hall Larenstein Velp

Datum: 
6 February, 2014

Donderdag 6 februari 2014 organiseert het programma Natuur en Landschap haar eindsymposium in Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Er zijn lezingen en discussies over de onderwijsthema's van de komende 20 jaar.
Dit congres markeert het einde van het programma zoals dat zeven jaar bestaan heeft.
Dit is uiteraard niet het einde van onderwijsontwikkeling op het gebied van natuur en landschap. Wij nemen je mee door het verleden van het programma maar kijken vooral vooruit naar de toekomst.
De belangrijkste thema’s komen aan bod evenals de verschillende manieren hier in de toekomst mee aan de slag te gaan. De vraag naar onderwijsontwikkeling staat, zoals u van ons gewend bent, centraal in dit verhaal.
Het Programma
13.00 - 13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 – 14.00 Welkom
Programmaleider Derk Jan Stobbelaar schetst een terug- en vooruitblik op zeven jaar programma natuur en landschap.
14.00 – 14.30 Nieuwe ontwikkelingen
Evelien Verbij (directeur VBNE) neemt u mee door de laatste ontwikkelingen van het werkveld en schetsen toekomstvragen voor het natuuronderwijs .
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 Parallelle workshops
•Ondernemerschap in het natuurbeheer
•Omgevingsbewustzijn van groene medewerkers
•Vergroening van het agrarisch onderwijs
16.00 – 16.30 Plenaire afsluiting
16.30 – 17.30 Netwerkborrel
 
Deelname is gratis.
Als u van plan bent te komen, meldt u dan s.v.p. aan bij Marije de Kruijf, email: marije.dekruijf@wur.nl