Natuur en Landschapstechniek: De Valkenberg 2012

Deelname in project: 
Periode: 
3 November, 2011 - 3 February, 2012
Data presentaties: 
21 December, 2011
18 January, 2012
Aantal studenten: 
3
Studenten contact: 
Alexander Punt
Docent: 

Onderzoek naar de mogelijkheden tot optimalisering beleving en natuurwaarden van landgoed de Valkenberg.