Landgoedbiotoop (LOP) 2012

Deelname in project: 
Periode: 
3 February, 2012 - 1 June, 2012
Data presentaties: 
31 May, 2012
Aantal studenten: 
4
Studenten contact: 
Arie Kooij
Docent: 

Onderzoek naar de landgoedbiotoop, een cultuurhistorische omgeving waarop het landgoed invloed heeft of heeft gehad (via ultuurhistorische elementen, structuren en zichtrelaties). Verder is gekeken naar het effect van de landgoedbiotoop op (toekomstig) gebruik van de landgoedomgeving.