Welkom op de site van Mijn Groene Vallei

Deelnemers kunnen rechts op deze pagina een inlog account aanmaken

Omgeving van Mijn Groen Vallei

 

Mijn Groene Vallei is een project van de groene onderwijsinstellingen Van Hall Larenstein, Groenhorst College en Helicon Opleidingen in en rond de gemeente Rheden die op een innovatieve wijze kennisuitwisseling zoeken tussen bedrijven, burgers, overheden en onderwijs.
De Groene Vallei vormt een leeromgeving in Groene Kennis waar studenten/leerlingen, bewoners en bedrijven van elkaar leren door samen activiteiten op te zetten en uit te voeren.
Er is kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven, burgers, overheid en onderwijs op een innovatieve manier. Ontmoetingen tussen vraag en aanbod van Groene Kennis vinden plaats in een netwerk van samenwerkende partijen en op een digitale marktplaats. Groene Kennis wordt herkenbaar en toepasbaar gemaakt.

Het project is mogelijk dankzij ondersteuning vanuit het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie via de Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs (KIGO).